728 533 729 biuro@ecoventi.pl

PROJEKT INSTALACJI

Prace nad projektem wentylacji zawsze zaczynamy od konsultacji z inwestorem jeszcze przed podpisaniem umowy na montaż systemu wentylacji. Projekt tworzony jest na podstawie dokumentacji dostarczonej przez inwestora ( rzuty i przekroje budynku w formie pliku .dwg lub .pdf , ewentualnie skany, zdjęcia wysokiej jakości ).

 

Na etapie tworzenia projektu:

– konsultujemy posiadany projekt domu pod kątem montażu rodzaju systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

– dostosowujemy projekt do zmian i modyfikacji, jakie zostały wprowadzone do projektu architektonicznego ( przesunięcia ścianek działowych, zmiana funkcji pomieszczeń, etc.)

– dobieramy precyzyjnie, jakie urządzenie, oraz średnice zastosowanych kanałów wentylacyjnych, średnice anemostatów nawiewnych i wywiewnych będą najlepsze dla danego budynku.

– omawiamy indywidualnie przebieg wytyczonych tras poprowadzenia kanałów wentylacyjnych, konkretne umiejscowienie punktów nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach

 

Dokumentacja przedstawia zastosowanie danej instalacji w danym obiekcie.
Projekt zawiera opis techniczny, rysunki (wykonane w programie projektanckim) przedstawiające koncepcję rozprowadzenia instalacji, umiejscowienia urządzenia, odnośniki do informacji o zastosowanych elementach oraz wycenę inwestycji.

MONTAŻ INSTALACJI

Wykonanie zgodnego z normami i przepisami projektu wentylacji oraz wybór najlepszego urządzenia nie gwarantuje jeszcze prawidłowego działania instalacji rekuperacyjnej. Poprawne, bezawaryjne i zapewniające odzysk ciepła oraz komfort klimatyczny domu działanie wentylacji mechanicznej, gwarantuje dopiero odpowiednio wykonana instalacja wentylacyjna.

Dające odczuwalne, oczekiwane rezultaty działanie instalacji wentylacyjnej zależne jest nie tylko od jakości użytych materiałów, ale przede wszystkim od prawidłowego, szczelnego połączenia przewodów wentylacyjnych, oraz ich dokładnego zaizolowania. Bardzo ważna jest wysoka jakość i precyzja wykonania instalacji – jeżeli wykonujący instalację monter nie posiada dostatecznego doświadczenia, źle odczyta projekt lub nie będzie przestrzegał wytycznych projektowych, całość systemu nie będzie funkcjonować prawidłowo.

Na pierwszym etapie prac instalacyjnych, to czynności związane z montażem kanałów wentylacyjnych i wszelkich elementów systemu wentylacji. Etap ten zazwyczaj odbywa się, kiedy budynek znajduje się w stanie surowym zamkniętym. I właśnie na ten etap nakładamy szczególną uwagę, a dbałość i dokładność wykonanych wtedy prac montażowych pozwoli uniknąć niepożądanych sytuacji w etapach późniejszych.

URUCHOMIENIE

Chcąc, aby zamontowana w naszym domu instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła spełniała nasze oczekiwania musimy ją oczywiście uzbroić we wszelkie urządzenia i elementy niezbędne do jej prawidłowego działania. Na tym etapie montowany jest rekuperator, oraz wszystkie urządzenia peryferyjne takie jak: anemostaty nawiewne i wywiewne, żaluzje czerpni i wyrzutni, sterownik rekuperatora, dodatkowe czujniki i przełączniki sterujące, opcjonalnie – urządzenia wspomagające odzysk, oraz uzyskanie odpowiednich temperatur powietrza nawiewanego.

Niezwykle istotnym elementem kończącym w zasadzie ten etap prac jest prawidłowa regulacja całego zamontowanego systemu. W celu wykonania prawidłowej regulacji używamy aparatu pomiarowego zwanego anemometrem. Urządzenie to potrafi wskazać nam z bardzo dużą dokładnością min. ilość i temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego.

SERWIS

Gwarancją prawidłowej pracy systemu wentylacji z odzyskiem energii jest coroczny przegląd instalacji i rekuperatora, okresowy (ok. 2 miesiące) przegląd stanu zanieczyszczenia filtrów, oraz ewentualną ich wymianę.

 Praca urządzenia z zabrudzonymi filtrami powoduje znaczne obniżenie wydajności systemu wentylacyjnegoWydajność rekuperatora może zostać zmniejszona, o 1/3 jeśli użytkownik zapomni wymienić filtry lub celowo będzie unikał ich wymiany. Co więcej – zwiększenie oporów przepływu powietrza przez filtry zmusza użytkownika do korzystania z wyższych biegów rekuperatora dla uzyskania takiej samej wydajności, co ma znaczny wpływ na zużycie energii przez rekuperator.

Podsumowując – regularna wymiana filtrów w rekuperatorze oznacza nie tylko wyższą higienę systemu wentylacyjnego, ale także większą energooszczędność, dzięki redukcji zużycia energii.

 

Do czynności oferowanej przez nas usługi serwisowej należą:

 • czyszczenie wymiennika ciepła w rekuperatorze
 • wymianę filtrów
 • kontrolę instalacji
 • kontrolę odpływu skroplin
 • kontrolę i czyszczenie czerpni
 • kontrolę i czyszczenie wyrzutni
 • kontrolę regulacji systemu wentylacyjnego i pomiar parametrów jego pracy
 • czyszczenie filtra nagrzewnicy wstępnej (przy wersji rekuperatora VV)
 • kontrola ustawień rekuperatora(m.in. ustawienia temperatury komfortu)
 • sprawdzenie wnętrza rekuperatora
 • poprawność działania sterownika regulującego pracę rekuperatora
 • kontrolę funkcjonowania przepustnicy i czujnika PTC/NTC (przy podłączonym GWC)
 • autotest urządzenia